Rammi.cz

Rammi.cz náhodný obrázek

Offshore podnikání ve světě a u nás

Březen 19th, 2019 · Zatím nejsou komentáře · Ostatní

Offshore je termín široce používaný nejen v oblasti podnikání, daňové optimalizace a bankovnictví. Znamená zámořský, daleký či ležící mimo pevninu. Hovoříme-li o čemkoliv, co je offshore, pak se tedy jedná o něco nacházející se mimo pevninu, ať už je to ostrov, banka či společnost.

Vždy se bude jednat o něco netradičního, vzdáleného a svým způsobem skrytého. Je to také jakási výjimečnost a exotika spojená s termínem offshore, která jej činí tak atraktivním a pro mnohé také tajemným a neznámým. Termín offshore je však nejčastěji skloňován v souvislosti s offshore podnikáním a offshore společnostmi

Oblast offshore je velmi široká a existuje velmi mnoho možností a řešení, ke kterým mohou sloužit offshore metody. V tomto článku ponecháme stranou veškeré oblasti lidské činnosti, ke kterým lze, alespoň částečně, využívat offshore metod, a zaměříme se toliko na podnikání, jako na stěžejní oblast, v rámci které lze využít obrovských výhod a potenciálu offshore možností.

Co znamená offshore podnikání

Co se týká podnikání, pak v širším smyslu znamená termín offshore (resp. offshoring) jakékoliv přesunutí či využívání práce, materiálu, know-how či jiných možností ze zahraničí. V jistých ohledech se dá tento jev označit za mezinárodní outsourcing, nicméně např. přesunem výroby do zahraničí nelze ve všech případech dosáhnout obdobného efektu jako v případě plnohodnotného offshore řešení.

V užším smyslu hovoříme o offshore řešeních pouze při využívání možností, které nabízejí tzv. offshore státy (jurisdikce) a jejich specifické aspekty.

Offshore jurisdikcí je stát nebo samosprávný útvar, který podnikatelům nabízí výhody především v oblasti ekonomické a daňové. Ve většině offshore jurisdikcí neexistuje zdanění příjmů právnických osob plynoucích z podnikatelské činnosti realizované mimo tyto státy, čili zapojení offshore společnosti do podnikatelské činnosti je, ať už se jedná pouze o tento důvod, velmi výhodné.

Existuje dále také celá řada jiných výhod offshore společností, kdy každému svědčí jiná, nicméně nejčastěji se jedná především o snížení daňové zátěže a také provozních a administrativních nákladů.

Využitím offshore společnosti nebo offshore metod lze docílit rozvoje podnikání a stávající podnikání se tak stává offshorovým. Offshore podnikání přináší množství výhod a může také posunout dosavadní podnikání na další úroveň.

Jako offshore podnikání lze označit přesun podnikatelské činnosti do offshore jurisdikcí s cílem vymezit a navrhnout podnikatelský model tak, aby nedocházelo k přímému podnikání v těchto offshore jurisdikcích.

Tímto způsobem je možné naplno profitovat z nízkého zdanění v rámci offshore jurisdikce a při využití mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění lze v případě využívání společností ze států, jež jsou signatáři těchto úmluv, efektivně pracovat s dostupným kapitálem a příjmy bez vysoké daňové zátěže.

Při využití daňového režimu offshore společností s jinými výhodami offshore jurisdikcí lze jednak snížit daňovou zátěž podnikání a také dosáhnout úspor na nákladech za provoz a administrativní úkony.

Offshore podnikání však neznamená pouze přesun podnikání do daňového ráje. Vhodné zapojení offshore společnosti, např. jako holdingové společnosti, která stojí na vrcholu celé podnikatelské struktury, dokáže nejenom šetřit provozní náklady a daňovou zátěž.

Je to však v mnoha případech také atraktivní signál pro investory a obchodní partnery. Řada offshore jurisdikcí nabízí podnikatelům četné výhody a díky konkurenceschopnému podnikatelskému prostředí jsou vnímány daleko lépe, než jurisdikce nám běžně známé.

Může se tak stát, že společnost např. ze Singapuru má daleko lepší renomé, než třeba společnost z Maďarska. Offshore je tedy potřeba vnímat komplexně, a nikoliv pouze z jednoho hlediska. Vždy je také nutné brát ohled na specifické odlišnosti u každého případu, kdy reálně může určitý aspekt být pro jednoho podnikatele výhodou a druhému nemusí vyhovovat.

Offshore podnikání není jen pro bohaté

Může se zdát, že offshore podnikání je pouze pro úzkou skupinu bohatých lidí a velkých firem, opak je však pravdou. Většina jednodušších offshore metod a základních offshore struktur je vhodná pro většinu podnikatelů a založení a správa běžných offshore společností není nákladnou investicí.

Postupem času a zpravidla již za jeden rok se finanční výdaje na založení offshore společnosti vrátí v podobě úspor a snížení administrativních nákladů. Benefitem je nejen daňová úspora, která narůstá s tempem růstu obratu společnosti, dále však možnost využívat dalších výhod offhosre podnikání v podobě osvobození od daní z dividend, licenčních poplatků, možnosti obchodování v mezinárodním měřítku a nepochybně zlepšení image společnosti.

Důležité je zmínit, že offshore podnikání je prakticky pro všechny, je však potřeba se oprostit od zažité představy jakési nadřazenosti a nedostupnosti. Je faktem, že je také nutné vnímat offshore společnosti a offshore řešení nezávisle nad zažitými procesy v rámci podnikání např. prostřednictvím českých společností.

Množství administrativních úkonů a požadavků je velké a podnikatelé si často nemohou zvyknout na to, že v případě podnikání prostřednictvím offshore společností jim tato povinnost mnohdy odpadá.

Jednoduchost a efektivita je dalším přínosem, který láká podnikatele k zapojení offshore společností do svých aktivit. Offshore je tak prostorem, který nabízí nesčetné výhody a možnosti. Je na každém, zda jich využije a zda posune své podnikání na další úroveň.

Motivací k offshore podnikání je skutečně mnoho a je nutné také uvést fakt, že v rámci českého podnikatelského prostředí počet offshore podnikatelů neustále roste.

Autor: Parker & Hill – daňové poradenství, offshore a ready-made společnosti


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 140 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Tagy:

Napiš první komentář! ↓

Zatím tu není žádný komentář... Odstartuj to vyplněním formuláře níže.

Co si myslíš ty?

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist